Představení Alenka v říši divů

19.12.2021 | Natan | Skautky , Všechny oddíly , Vedení střediska , Vlčata a světlušky , Skauti , Roveři , Benjamínci Modrásci , Jukijové , Roj světlušek

Na 4. Adventní neděli jsme zahrály divadelní představení Alenka v říši divů pro společnost. Všem se představení líbilo a v dalších letech se můžete třeba těšit na další.

comments powered by Disqus